Awarię proszę zgłaszać na adres e-mail serwis.wch@pw.edu.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów 22 234 5474 lub 22 234 5818.


W temacie wiadomości należy krótko opisać awarię podając jednocześnie; imię i nazwisko, numer pokoju, budynek oraz telefon kontaktowy.


Uwaga!! Zgłoszenia otrzymane drogą elektroniczną będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przed zgłoszeniami telefonicznymi.