3.Informacje dla osób prowadzących zajęcia w pracowniach komputerowych

  1. Wszystkie dotychczasowe konta studenckie zostały usunięte z serwera. Są one zarchiwizowane i ewentualny dostęp do plików możliwy jest za pośrednictwem Michała Bralczyka.
  2. Konta nauczycieli zostały przeniesione na nowy serwer. Każdemu z prowadzących Michał Bralczyk wyśle nowe hasło do logowania. Proszę zmienić to hasło przy pierwszym logowaniu.
  3. Nowe konta studenckie będą zakładane po przysłaniu aktualnej listy przez prowadzącego zajęcia. Lista powinna być przesłana w formie pliku Excel gdzie tabela powinna składać się z 3 kolumn; imię, nazwisko oraz nr indexu. Zakładaniem kont zajmuje się Michał Bralczyk, michal.bralczyk@pw.edu.pl Konta te mają ograniczenia czasowe i automatycznie są usuwane po 5 semestrach.
  4. Na dysku nauczycielskim utworzono katalog !!!SHARE, do którego prawa zapisu/odczytu mają wszyscy zalogowani użytkownicy sieci Laboratorium Informatycznego.
  5. Studenci nie mają możliwości zapisu plików na dysku nauczycielskim. (Oprócz katalogu !!!SHARE).
  6. Dane z katalogu !!!SHARE będą regularnie usuwane po zakończeniu okresu rejestracyjnego każdego semestru.