4. Uruchamianie oprogramowania CHEMCAD

Program CHEMCAD aby się uruchomić wymaga połączenia z serwerem licencji. Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy na koncie użytkownika zostanie wyświetlone okno konfiguracji. Należy w nim skonfigurować połączenia z serwerem licencji w następujących krokach :  1. Należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na przycisku „Setup”
  2. Następnie w wyświetlonym oknie klikamy „Add/remove servers”.
  3. W kolejnym oknie należy wybrać w polu  „Select server type” pozycję „SuperProNet” . W polu „Server name or address” należy wpisać 194.29.157.250 i kliknąć na przycisku „Add server”  a następnie przycisk „OK”
  4. W wyświetlonym oknie po około 30 sekundach zostanie wyświetlona informacja o połączeniu z serwerem i przyznaniu licencji. Należy nacisnąć przycisku „Continue” lub  poczekać na automatyczna zamkniecie okna i rozpoczęcie pracy z  programem.

    Przy następnym uruchomianiu programu okno wyszukiwania serwera licencji uruchomi się ponownie należy zaczekać około 30 sekund aż program wyszuka serwer licencji i uruchomi się. Jeśli po upływie 30 sekund program nie znajdzie serwer licencji należy kliknąć przycisk „Setup” i sprawdzić czy serwer licencji został wprowadzony zgodnie z krokami opisanymi powyżej.